فرصت هوشمندی کسب و کار

فرصت هوشمندی کسب و کار

نفت و گاز یک کسب و کار جهانی و رقابتی است. اولویت های سرمایه گذاری فناوری در صنعت منجر به بهبود اکتشاف و عملیات پالایشگاه می گردد. BI یک تکنولوژی است که می تواند هزینه های مدیریتی را کاهش دهد و کمک در جهت تثبیت موثر عملیات نماید. چالش موجود، یکپارچه سازی اطلاعات در سراسر یک کسب و کار جهانی است.

بخشی از چالش های حوزه نفت و گاز

۱. تامین کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی باید عملیات خود را آشکارا انجام دهند، با نهادهای قانونی سختگیر سروکار داشته باشند و تحت بررسی دقیق مشتریان و جامعه باشند.
۲. ازکارافتادگی‌ها موجب نارضایتی مشتری می‌شود. بنابراین باید از آن اجتناب شود.
۳. برآورده کردن تقاضای سوخت در یک محیط با جمعیت رو به رشد و اقتصاد درحال تغییر، در بهترین حالت هم دشوار است.
۴. خسارتهای حین توزیع، دزدی و نشتی میتواند منجر به ازکارافتادگی سیستم و کاهش رضایت مشتریان شوند.
فرصت ها (مزایایی) که از استفاده BI حاصل می شود شامل درک بهتر عملیات کسب و کار، هزینه های کنترلی، مدیریت ریسک ذاتی در نوسان قیمت نفت خام، استفاده از تجزیه و تحلیل خرده فروشی بر اساس طبقه بندی، سبد خرید و درک بخش مشتری است که چگونه به بهترین وجه از این بخش از کسب و کار بهره مند شوند، می باشد.
نرم افزار نفت و گاز ما به شما در بهبود استراتژی در زمینه های زیر کمک می کند:


– تجزیه و تحلیل
– خصوصیات ذخایر
– بهبود حفاری
– پیش بینی تولید
– ساده سازی داده
– ایجاد مدل های بهتر به صورت راحتتر و سریعتر

با راه حل های BI سان می توانید:
– تصویر کاملی از صنعت خود مشاهده نمایید.
– به کشف الگوهای مخفی بر روی داده خود بپردازید.
– عدم قطعیت را کمی نمایید.