نقش وزارت نفت در اعتبار بخشی به گواهینامه کیفیت محصول

نقش وزارت نفت در اعتبار بخشی به گواهینامه کیفیت محصول

با صدور گواهینامه کیفیت محصول (IPICB Monogeram) برای سازندگان داخلی تجهیزات نفتی، فرایند بومی سازی مدنظر وزارت نفت در قالب پروژه اقلام دهگانه تقریبا کامل شده  و هدف اصلی این پروژه ها در تولید محصولات کیفی با برند داخلی و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی محقق شده است و از این پس دیگری بهانه ای بنام نداشتن گواهینامه و استاندارد نبودن، برای عدم استفاده از تولیدات داخلی در صنعت نفت کشور پذیرفتنی نیست.

هرچند ممنوعیت استفاده از تجهیزات وارداتی دارای مشابه داخلی چند سالی است که با ذکر جزئیات حتی در مورد تجهیزات مورد استفاده برای  صنعت نفت نیز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، اما در موارد متعددی بخصوص در پروژه هایی که در قالب بسته های EPDF و EPCF توسط پیمانکاران اجرا شده، چندان به این ممنوعیت توجه نشده است. بطوری که در برخی پروژه‌های اجرا شده در بخش بالادستی میادین مشترک غرب کارون، به بهانه زمان ساخت طولانی، قیمت‌های بالای وسایل داخلی و نداشتن گواهینامه های استاندارد، تجهیزات خارجی(عمدتا چینی) دربخش شیرآلات سرچاهی (Wellhead) و وسایل درون چاهی(Completion) به تولیدات داخلی مشابه ترجیح داده شده اند. این درحالی است که از چهار شرکت دریافت کننده گواهینامه IPICB  از سال گذشته تاکنون، نام دوشرکت داخلی سازنده این تجهیزات به چشم می خورد.

با شرایط  جدید پیش آمده وصدور گواهینامه IPICB، وزارت نفت موظف است علاوه بر ابلاغ رسمی ممنوعیت استفاده از تجهیزات خارجی که برای مشابه داخلی شان گواهینامه کیفیت صادر شده است، از ابزارهای قانونی اش برای اجرای دقیق و کامل قانون ممنوعیت در پروژه هایی  که بصورت بسته‌های  EPDF و EPCF در صنعت نفت اجرا می شود، استفاده کند.  بخصوص در شرایطی که مطابق سیاست‌های ابلاغی وزارت نفت در سال جاری، شرکت های تابعه وزارت نفت از انجام هرگونه پروژه های توسعه ای و حتی نگهداشت تولید و تجهیزات منع شده اند و این پروژه ها فقط در قالب بسته های ذکر شده قابل انجام است.

نظارت وزارت نفت برای رعایت قانون ممنوعیت واردات محصولات دارای مشابه داخلی، در راستای حمایت از توانمندی سازندگان داخلی است و موجب افزایش اعتبار گواهینامه های کیفیتی است که تحت حمایت وزارت نفت، توسط انجمن نفت ایران نفت صادر می شود.