اهداف استراتژیک شرکت ملی گاز ایران

اهداف استراتژیک شرکت ملی گاز ایران

اهداف مهم شرکت ملی گاز ایران در دو بخش ملی و بین المللی قابل بررسی می باشد که در هر دو سطح اصل رضایت مشتری و رسیدن به حداکثر بهره وری است. در همین راستا و بر اساس سند چشم انداز، دو هدف همده شرکت ملی گاز ایران قرار گرفتن در رتبه سوم تولید کنندگان جهانی گاز طبیعی با سهمی معادل ۱۰ – ۸ درصد از تجارت جهانی و کسب رتبه اول در فناوری گاز در منطقه تعریف شده است.

 

 •  برنامه ها و سیاستهای شرکت ملی گاز ایران در سطح بین المللی و قرار گرفتن در رتبه سوم جهانی و در اختیار گرفتن ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی در سطح جهانی
 • فرآورش روزانه حدود ۱۰۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی
 • افزایش ظرفیت تولید با الویت مخازن مشترک به خصوص پارس جنوبی
 • افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی کشور (تا ۷۰ درصد) از طریق جایگزینی مصرف فرآورده های نفتی مایع با گاز طبیعی
 • تلاش در جهت صدور گاز طبیعی به کشورهای همسایه؛ از طریق خط لوله و به سایر کشورهای جهان؛ منطقه خاور دور از طریق تولید گاز طبیعی مایع شده
 • جذب سرمایه های خارجی از طریق بازارهای سرمایه و یا پروژه های مشترک
 • نگرش بنگاه داری اقتصادی و اصلاح ساختار به منظور حداکثر سازی سود دهی و رقابت در بازار بین المللی
 • حداکثر سازی ارزش افزوده از طریق استفاده گاز در صنایع انرژی بر و یا ایجاد صنایعی مانند (جی تی ال)
 • تقویت بخش خصوصی در صنایع پایین دستی و توزیع گاز
 • همکاری با کشورهای منطقه در امر تولید و انتقال
 • تأثیر گذاری بر وضعیت مدیریت گاز در منطقه
 • برخورداری از نظام اصلاح شده قیمت گذاری گاز طبیعی
 • خصوصی سازی کامل گاز طبیعی کشور
 • ایجاد زیر ساختهای لازم جهت توسعه صنایع گاز در بخش های بالا دستی و پایین دستی آن به خصوص در مناطق، هم چنین این شرکت برای کسب رتبه اول در منطقه، برنامه هایی شامل تعامل با کشورها و شرکتهای صاحب فناوری پیشرفته؛ ایجاد مرکزیت جذب تولید و ارتقای فناوری های نوین صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در منطقه خلیج فارس و تقویت مؤسسات تحقیقاتی و توسعه مراکز داخلی تحقیق را پیش بینی کرده است.