مطالعات بازار

مهر ۱۳۹۳

تحلیل و پیش بینی وضعیت بازار نفت خام و قیر تا سال ۲۰۱۷

اردیبهشت ۱۳۹۴

تحلیل و بررسی بازار پروژه های تولید برق کوچک مقیاس

مهر ۱۳۹۵ / مهر ۱۳۹۴

مطالعه و پیش بینی بازار آمونیاک تا سال ۲۰۲۰

دی ۱۳۹۴

تحلیل و بررسی صنعت پتروپالایشگاه در ایران و جهان

مهر ۱۳۹۶ / مهر ۱۳۹۵
مطالعه و پیش بینی بازار متانول ۲۰۲۶- ۲۰۱۶
مهر ۱۳۹۵ / مهر ۱۳۹۶

تحلیل بازار اتیلن و پلی اتیلن: سال ۲۰۲۶ – ۲۰۱۶

مهر ۱۳۹۵ / مهر ۱۳۹۶

مطالعه و پیش بینی بازار اوره ۲۰۲۱ – ۲۰۱۶

تیر ۱۳۹۶

تحلیل و بررسی صنعت NGL‌کشور

مهر ۱۳۹۶

پیش بینی بازار گاز مایع ایران ۱۴۰۴- ۱۳۹۶

آبان ۱۳۹۶

تبیین وضعیت گازهای مشعل پالایشگاه های پارس جنوبی ۱۳۹۵ – ۱۳۸۵

سال ۱۳۹۶

تحلیل و پیش بینی بازار پروپیلن و پلی پروپیلن ۲۰۲۶ – ۲۰۱۶

سال ۱۳۹۲

تحلیل و پیش بینی بازار گاز مایع تا سال ۲۰۲۰

 

سال ۱۳۹۷

تحلیل و پیش بینی بازار پروپیلن و پلی پروپیلن ۲۰۲۷-۲۰۱۷

سال ۱۳۹۷

تحلیل و پیش بینی بازار اتیلن و پلی اتیلن ۲۰۲۷- ۲۰۱۷

سال ۱۳۹۷

تحلیل و پیش بینی بازار گوگرد ۲۰۲۲-۲۰۱۷

سال ۱۳۹۷

تحلیل و پیش بینی بازار انواع اتیلن گلایکول MEG/DEG/TEG‌ طی سال های ۲۰۲۷-۲۰۱۷

سال ۱۳۹۷

تبیین وضعیت گازهای مشعل بخش بالادستی نفت طی دوره زمانی ۱۳۹۶ -۱۳۷۵ به تفکیک مناطق عملیاتی

سال ۱۳۹۷

تحلیل و بررسی صنعت NGL کشور

سال ۱۳۹۷

گزارش تحلیل و پیش بینی بازار گاز مایع طبیعی شده (LNG ‌)

سال ۱۳۹۷

مکانیسم قیمت گذاری گاز طبیعی در جهان

تیر ۱۳۹۹

تحلیل و پیش بینی بازار انواع اتیلن گلایکول

فروردین ۱۳۹۹

تحلیل و بررسی صنعت NGL کشور

تیر ۱۳۹۹

تحلیل و پیش بینی بازار اتیلن اکساید و مونواتیلن گلایکول

پژوهشی

خرداد ۱۳۹۰

بازرسی و بررسی عملکرد پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

شهریور ۱۳۹۰

مطالعات بررسی قانون هدفمند کردن یارانه ها شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

شهریور ۱۳۹۰

تحلیل ابعاد و آثار تحریم های ضد ایران بر فعالیت های شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

زمستان ۱۳۹۰

تهیه پیش نویس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

مرداد ۱۳۹۲
گزارش عملکرد دولت های نهم و دهم در بخش نفت،‌گاز و پتروشیمی
بهمن ۱۳۹۴

تحلیل و بررسی عملکرد قراردادهای بیع متقابل

تابستان ۱۳۹۵
بازخوانی پرونده ایجابی عملکرد انقلاب اسلامی از سال ۵۷ تا ۹۵
مهر ۱۳۹۵

بررسی قراردادهای جدید نفتی (IPC)

بهمن ۱۳۹۵

طراحی و معرفی شاخص های اقتصاد مقاومتی در بورس انرژی

تیر ۱۳۹۶

بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه نفت،‌گاز و پتروشیمی

تیر ۱۳۹۶

کاربست اجرای الگوی ساماندهی گازهای همراه نفت سوزانده شده

بهمن ۱۳۹۴

مدل شبیه سازی مالی قرارداد های نفتی ایران IPC

بهمن ۱۳۹۶

شبیه سازی مالی فاز ۱۱ پارس جنوبی

بهمن ۱۳۹۶

گزارش تحلیل و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی کشور در چارچوب برنامه های ده گانه توسعه اقتصادی

مهر ۱۳۹۵

طراحی مدل حقوقی - اقتصادی همکاری ذی نفعان در زمینه ساماندهی مسئله گازهای همراه

خرداد ۱۳۹۹

تحلیل و پیش بینی صنعت پتروپالایش در ایران و جهان

شهریور ۱۳۹۹

تحلیل ساز و کار مجلات اعلام قیمت در بازار متانول

طرح های توجیهی کسب و کار

پاییز ۱۳۹۰

طرح مطالعات فنی و اقتصادی برای تهیه طرح کسب و کار شرکت بازرسی مهندسی  در صنعت نفت کشور

مهر ۱۳۹۱

طرح توجیهی ساخت / خرید کشتی حمل گاز مایع

سال ۱۳۹۲

ارزیابی توجیه پذیری فنی و اقتصادی واگذاری و راهبردی شناورهای ابوذر

سال ۱۳۹۲

گزارش توجیهی پروژه تعمیر و نگهداری شناورها

بهار ۱۳۹۳
طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
سال ۱۳۹۳

مشاوره مالی و اقتصادی جهت احداث مجتمع تولید لوله های بدون درز

سال ۱۳۹۵
طرح توجیهی کسب و کار پروژه خط اتیلن مرکز
خرداد ۱۳۹۶

مطالعه فنی ،‌ اقتصادی و مالی تامین خوراک پتروپالایش مسجد سلیمان

خرداد ۱۳۹۶

مطالعه فرصت سنجی پروژه های NGL: شناسایی پروژه های منتخب

آذر ۱۳۹۶

ارزیابی اقتصادی NGL 3200‌ مطابق با استانداردهای بانکی

دی ۱۳۹۶

ارزیابی مالی – اقتصادی خرید کشتی نو و دست دوم حمل گاز مایع (LPG Carrier)

فروردین ۱۳۹۶

ارزیابی اولیه فنی – اقتصادی NGL 1800

فروردین ۱۳۹۶

ارزیابی اولیه اقتصادی NGL 2300

فروردین ۱۳۹۶

ارزیابی اولیه اقتصادی NGL 2400

گزارش های راهبردی و کاربردی

دی ۱۳۸۹

تهیه  و تدوین چارچوب های مناسب دیپلماسی انرژی کشور

دی ۱۳۹۱

پیامدهای توسعه گاز رسی برای بازار جهانی انرژی

بهمن ۱۳۹۱

بررسی نقش عراق در تحولات آتی بازار جهانی نفت

تابستان ۱۳۹۲

آثار تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران

بهار ۱۳۹۲
رقابت های راهبردی ایران و آمریکا
سال ۱۳۹۲

پیامدهای سیاست های آمریکا در برابر ایران برای اقتصاد جهانی

سال ۱۳۹۲
هزینه ها و منافع تحریم های ضد ایرانی از دیدگاه کارشناسان امنیت ملی این کشور
سال ۱۳۹۲

پیامدهای بیداری اسلامی برای بازار جهانی

زمستان ۱۳۹۲

تحلیل راهبردهای شرکت های بین المللی نفتی در بازار نفت و گاز

دی ۱۳۹۲

پیامدهای توسعه نفت و گاز ترکمنستان برای بازار انرژی

بهمن ۱۳۹۲

راهبردهای شرکت ملی نفت در بازار جهانی

بهار ۱۳۹۳

مروری بر سند چشم انداز ۱۴۰۴

تیر ۱۳۹۳

جایگاه تعیین کننده نفت در اقتصاد ایران

سال ۱۳۹۳
فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳
۱۳۹۴
بررسی پروژه های قرارداد IPC
اسفند ۱۳۹۳
شاخص سازی اهداف حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی
اسفند ۱۳۹۳
قیمت گذاری بین المللی گاز طبیعی
مهر ۱۳۹۵
استراتژی مناسب توسعه کریدور تجاری شرق آسیا مبتنی بر بنادر چابهار ایران – گوآدر پاکستان
اردیبهشت ۱۳۹۶
تبیین لوازم و ابزارهای اجرایی طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت و محدودیت های سرمایه گذاران بخش خصوصی در این طرح ها
تیر ۱۳۹۶
روش های تامین مالی پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت
تیر ۱۳۹۶
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در جمع آوری گازهای همراه نفت سوزانده شده (گازهای مشعل) مبتنی بر مزایده فروش گازهای همراه نفت و ماده ۱۲
مرداد ۱۳۹۶
تبیین وضعیت گازهای همراه نفت سوزانده شده طی دوره زمانی (۱۳۹۵ – ۱۳۷۵ ) به تفکیک مناطق عملیاتی نفت کشور
نقدی بر برنامه اقتصادی مقاومتی وزارت نفت
نقش میادین فراساحل در عرضه نفت و گاز جهان
بررسی استراتژی شرکت های بین المللی نفتی در قرن بیستم و بیست و یکم
جایگاه ایران در سبد علم و دانش جهان
مرداد ۱۳۹۹
بحران های فزاینده اقتصاد نفت و انرژی در عراق
آبان ۱۳۹۹
چشم انداز بازار انرژی ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۵
آبان ۱۳۹۹
بررسی تفاهم نامه ها و قرارداد های تجاری چین با کشور های مختلف
شهریور ۱۳۹۹
بررسی ظرفیت های موجود در بخش های نفت ، گاز و پتروشیمی جمهوری خلق چین
شهریور ۱۳۹۹
تبیین دقیق جایگاه و اهمیت اقتصاد چین در جهان
شهریور ۱۳۹۹
تحلیل بازار نفت و گاز و پتروشیمی جمهوری خلق چین و ظرفیت های همکاری با ایران
آبان ۱۳۹۹
چین ۲۰۴۹ چالش های جهانی برای قدرت جهانی در حال ظهور