گواهینامه انجمن نظارت طرح ها
پژوهشکده سیاستگذاری شریف
گواهینامه عضویت و رتبه بندی
تاییدیه شرکت های دانش بنیان
ایزو سبحان انرژی

گواهی حسن انجام کار

شرکت مهندسی آکام آداک
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
جناب آقای محمد پزشک
پژوهکشده مطالعات فناوری
پژوهشکده مطالعات فناوری
پژوهکشده مطالعات فناوری
جناب آقای محمد پزشک
شرکت آسمیکو
گروه برهان
شرکت مهندسی تاسیسات دریایی ایران
شرکت پتروشیمی جهرم
شرکت مهندسی تاسیسات دریایی ایران
شرکت نارسیس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت اتصال پترو اروند
شرکت پالایشگاهی پیمان رامشیر پلیمر
شرکت تعاونی ایثارگری ایده آل شهر آرا