سبحان انرژی در فهرست شرکت های دانش بنیان


موسسه مطالعات انرژی سبحان در فهرست شرکت های دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گرفت.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.