پتانسیل ایران در تولید نفت و گاز

پتانسیل ایران در تولید نفت و گاز

ایران به عنوان قطب انرژی در خاورمیانه از ذخایر قابل توجه منابع هیدروکربوری برخوردار است؛ به طوری که در حال حاضر میزان ذخایر نفت درجای کشور بیش از ۷۱۲ میلیارد بشکه و ذخایر نفت باقیمانده قابل برداشت ۱۰۱ میلیارد بشکه برآورد می شود.

در این میان ذخایر گاز طبیعی ایران ۱۶.۶ درصد ذخایر دنیا، ۴۹ درصد ذخایر منطقه خاورمیانه و ۳۸ درصد ذخایر کشورهای صادرکننده نفت است. در عین حال تجمیع ذخایر گاز و نفت ایران گویای این واقعیت است که ایران رتبه اول ذخایر هیدروکربوری در جهان را در اختیار دارد.

هم اکنون ۱۸۴ میدان مشتمل بر ۳۹۰ مخزن در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۱۷۱ مخزن توسعه یافته یا در حال توسعه است و ۲۰۹ مخزن هم توسعه نیافته است.

مخازن نفتی ایران در ۳ گروه سازند آسماری، بنگستان و خامی طبقه بندی می شوند که از این میان عمده ذخایر نفت درجای ایران بالغ بر ۳۰۰ میلیارد بشکه در سازند آسماری قرار دارد که در این میان، حدود ۵۰ میلیارد بشکه از ذخایر قابل برداشت میدان باقی مانده است. این در حالی است که متوسط ضریب بازیافت نفت در این سازند ۳۷ درصد است.

در گروه بنگستان نیز ۲۸۰ میلیارد بشکه نفت درجا وجود دارد که ضریب بازیافت نفت در آن کمتر از ۱۵ درصد است و بدین ترتیب تنها ۳۳ میلیارد بشکه از ذخایر قابل برداشت این میدان باقی مانده است؛ اگرچه انتظار می رود با استفاده از روش های ازدیاد برداشت ضریب بازیافت مخازن این سازند افزایش یابد.

در عین حال ذخیره نفت درجای سازند خامی نیز بالغ بر ۱۲۶,۵ میلیارد بشکه و ضریب بازیافت ۱۷.۱۵ درصد است.

میزان نفت قابل برداشت از ذخایر کشور در حالی است که متوسط ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور ۲۴,۶ درصد برآورد می شود. از این میزان ضریب بازیافت، تنها ۴.۴ درصد آن حاصل بکارگیری روش‎های ازدیاد برداشت است.

با این وجود متوسط ضریب بازیافت قابل قبول برای میادین نفتی ۳۵ درصد است که البته ضریب بازیافت فعلی نفت در ایران با این رقم حدود ۱۰ درصد اختلاف دارد و در صورت تحقق ضریب بازیافت ۳۵ درصدی،۷۰ میلیارد بشکه به ذخایر قابل برداشت نفت کشورمان اضافه خواهد شد.

البته این امکان هست تا با استفاده از روش‎های EOR و IOR که به طور جدی در برنامه های افزایش تولید شرکت ملی نفت ایران دنبال می شود، ضریب بازیافت نفت بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش یابد. در عین حال به شرکت‎های متقاضی توسعه میادین ایران توصیه می شود برای افزایش ضریب بازیافت نفت، ترکیبی از روش‎های ازدیاد برداشت را مدنظر قرار دهند و صرفا به یک روش اکتفا نکنند.

در عین حال ضریب بازیافت مایعات و میعانات گازی نیز۵۱ درصد و متوسط ضریب بازیافت گاز نزدیک به ۷۰ درصد برآورد می شود که بدین ترتیب، ضریب بازیافت کل هیدروکربور کشور حدود ۴۰ درصد خواهد بود.

در میان میدان های نفت و گاز کشف شده در کشور بزرگترین و مهمترین آن ها شامل میدان نفتی چنگوله در استان ایلام، میدان نفت و گاز آرش، میدان نفتی کوشک لایه نفتی پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان در نزدیکی اهواز می شود.

بزرگترین و مهمترین میدان های گازی کشف شده نیز عبارتند از: میدان گازی گردان در جنوب شیراز، شیرین تابناک در مرز استان های فارس، بوشهر و هرمزگان، زیره در بوشهر، هما و دی در استان فارس، تابناک شرق و میدان گازی پارس جنوبی.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.