• بررسی و تحلیل قوانین سیاست‌ها و مقررات تجاری دولت
  • بررسی و تحلیل قوانین مقررات و سیاست‌های حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کشور
  • بررسی و تحلیل برنامه ها و سیاست‌های دولت در اقتصاد کلان
  • بررسی و تهیه گزارش های اصلاح ساختار مالی و سازمانی شرکت‌های فناور موجود.
  • طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیستم‌های مالی و بررسی و تهیه گزارش های افزایش سرمایه شرکت های فناور.
  • مطالعه و طراحی ساختار مالی مناسب پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره و مذاکره برای تأمین مالی آن از منابع داخلی و خارجی برای پروژه‌های فناوری محور.
  • بررسی و تهیه گزارش های امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر فناوری و مشارکت‌های حوزه فناوری.
  • شبیه­ سازی مالی قراردادهای بالادستی و پایین ­دستی نفت و گاز