تاییدیه شرکت های دانش بنیان
گواهینامه عضویت و رتبه بندی
پژوهشکده سیاستگذاری شریف
گواهینامه انجمن نظارت طرح ها

 

گواهینامه ثبت گروه پژوهشی
ایزو سبحان انرژی
گواهینامه دریافتی

 

گواهی حسن انجام کار

شرکت مهندسی آکام آداک
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
جناب آقای محمد پزشک
پژوهکشده مطالعات فناوری
پژوهشکده مطالعات فناوری
پژوهکشده مطالعات فناوری
جناب آقای محمد پزشک
شرکت آسمیکو
گروه برهان
شرکت مهندسی تاسیسات دریایی ایران
شرکت پتروشیمی جهرم
شرکت مهندسی تاسیسات دریایی ایران
شرکت نارسیس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت اتصال پترو اروند
شرکت پالایشگاهی پیمان رامشیر پلیمر
شرکت تعاونی ایثارگری ایده آل شهر آرا